F: Hur länge har du jobbat på skolan?

S: 10 År.

F: Hur många kabarer har du varit med i? Vilken var roligast?

S: 10, den roligaste var förra årets.

F: Vad arbetar du med i årets kabare?

S: Knopens Filmgrupp.

F: Vad har du för tankar kring kabaren?

S: Ser fram emot det, brukar bli bra.

F: Känner du någon oro inför kabaren?

S: Att vi inte ska hinna bli klara.

F: Vilken del av kabaren ser du mest fram emot?

S: Niornas föreställning.

F: Vilka jobbar du med?

S: Hampus, resurs, Ankaret och Knoparna.

Annonser