image5Här förbereder filmgruppen sig att filma en del av Harry Potter.

Annonser